top of page

Kooliks ettevalmistus Viimsis

lastele 5-7 aastat     1.5 ja 1 tund

СКОРОЧТЕНИЕ.png

Viimsi:

Lapsed 5 - 7 aastat

Pühapäev 11.00

tunnid 8-liikmelistes rühmades

Дети 5 - 7 лет

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.30-12.00

Стоимость 1 МЕСЯЦА ЗАНЯТИЙ  - 65 ЕВРО

ИЛИ В БУДНИ  

по пятницам 16.00-16.50 

 

Kalevipoja 10 (Lindakivi)

Дети 5-7 лет -  СУББОТА 10.30-12.00 

Стоимость 1 МЕСЯЦА ЗАНЯТИЙ  - 49 ЕВРО

Info

Kursus on vene keeles, õpetab mitmeaastase kogemusega algklassiõpetaja.

See on lapse tervikliku arengu programm, mis hõlmab järgmist: 

 • lugemisõpetus ja lapse sõnavara suurendamine; 

 • tähelepanu, püsivuse ja keskendumisvõime arendamine; 

 • loogilise mõtlemise arendamine; 

 • silmamõõdu ja visuaalse taju arendamine; 

 • arvutama õppimine ja loogika tugevdamine; 

 • silmaringi laiendamine; 

 • kognitiivse aktiivsuse suurendamine; 

 • ajas ja ruumis orienteerumine; 

 • geomeetriliste kujunditega tutvumine;  

 • viirutama õppimine; 

 • kirjatähe elementide harjutamine; 

 • töö- ja abijoonega tutvumine;  

 • häälikuline ja täheline analüüs, sõnade silbitamine; 

 • orienteerumine lehel ja vihikus;  

 • sõnarõhkude õppimine, õige lausemoodustus ja töö kogu tekstiga. 

 

Tundides lapsed:

 • kuulavad ja lavastavad muinasjutte; 

 • jutustavad lugusid ümber ja loovad neid ise; 

 • joonistavad ja värvivad pliiatsite, värvide ning kriitidega; 

 • loevad ja arvutavad;  

 • kirjutavad trükitähtedega; 

 • voolivad plastiliinist; 

 • meisterdavad aplikatsioone; 

 • töötavad kääride ja värvilise paberiga; 

 • lahendavad mõistatusi; 

 • õpivad luuletusi ning 

 • lahendavad loogikaülesandeid. 

KOOLIKS ETTEVALMISTUS KURSUS TOIMUB VIIMSIS. PALUN REGISTREERIGE TUNNILE JA OODAKE TEIE OSALEMISE KINNITAMIST E-MAILI TEEL.

bottom of page